Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng sẽ được phê duyệt trong tháng 6 tới. Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng bao phủ diện tích khoảng 11.000 ha, kéo dài khoảng 40km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở thuộc địa bàn của 55 phường, xã thuộc 13 quận, huyện của Hà Nội. Cùng tham khảo ý kiến của Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị để quy hoạch sông Hồng có thể tối ưu được các lợi thế.

TRỌN BỘ