Tháng 5 đã khép lại với nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế, đặc biệt là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội của chính phủ đã mang lại những kết quả rất khả quan trong bối cảnh thế giới đối mặt với lạm phát. Nhờ sự điểu hành của chính sách tài khóa và tiền tệ cũng như đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm dồi dào đã giúp chỉ số giá tiên dùng CPI nước ta 5 tháng qua chỉ tăng có 2,25%. Đây được xem là một trong những thành công lớn nhất về điều hành kinh tế vĩ mô.

TRỌN BỘ