Những viên gạch nhìn thì không thấy gì khác thường nhưng lại rất đặc biệt. Vật liệu làm nên chính là 1 loại rác thải khó ưa nhất - túi nilon. Đây là sản phẩm từ 1 dự án rất đặc biệt của các nhà nghiên cứu tuổi 20 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, tái chế rác thải nhựa làm gạch xây công trình.

TRỌN BỘ