Nhu cầu với vaccine COVID-19 vượt cung đang khiến nhiều cơ hội làm ăn đến với những doanh nghiệp nào tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Một công ty Thụy Sỹ là một ví dụ, dù chỉ đảm nhiệm một dịch vụ duy nhất.

TRỌN BỘ