Năm 2017, người dân xã Lại Thượng (huyện Thạch Thất) vui mừng khi có một doanh nghiệp về khảo sát để triển khai dự án xây dựng mạng lưới cấp nước sạch tại địa phương. Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua nhưng dự án vẫn chưa khởi động mặc cho người dân ngóng chờ, 'khát' nước sạch!.

TRỌN BỘ