Dụ nạn nhân nhấn vào đường dẫn dưới nhiều hình thức, như: cuộc bình chọn, trang mua sắm trực tuyến,... trong đó yêu cầu người dùng cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản rồi chiếm đoạt, mạo danh nhằm mục đích lừa đảo. Đây một chiêu thức không mới nhưng đang xuất hiện trở lại với mức độ tinh vi hơn.

TRỌN BỘ