Đố bạn địa danh anh hùng nào ở Việt Nam mà trung bình 1 người dân hứng chịu trên mình 7 tấn bom? Bom đạn cày nát mặt đất, khiến tất cả người dân nơi đây phải sống 4 năm dưới các địa đạo trong lòng đất. Năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, họ mới được lên mặt đất hưởng 1 cái Tết yên bình.

TRỌN BỘ