Nhân kỉ niệm ngày truyền thống công nhân mỏ Việt Nam (12/11), hãy cùng nhìn lại những hình ảnh được ghi lại trong thời kì gian khó. Khi nhiệm vụ khai thác "vàng đen" cho Tổ quốc được đánh giá là một nhiệm vụ quan trọng không kém gì cầm súng chiến đấu trên chiến trường.