Điểm mới trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay là khu vực để đồ của thí sinh sẽ phải cách phòng thi ít nhất là 25m. Ngoài ra, các thí sinh sẽ được phát những phiếu để đồ và sau đó đồ dùng cá nhân sẽ được đưa vào trong một phòng riêng khác.

TRỌN BỘ