Từ trung tâm thị trấn Long Mỹ theo đường liên xã qua Thuận Hưng, Xà Phiên sẽ đến xã Lương Tâm, là nơi có di tích đền thờ Bác Hồ. Đối với nhân dân miền Nam nói chung, nhân dân Hậu Giang và Long Mỹ nói riêng thì hình ảnh của Bác Hồ kính yêu luôn ở trong trái tim, khối óc của mỗi người dân.

TRỌN BỘ