Đầm Thủy Triều là vùng chuyển tiếp giữa đất liền của huyện Cam Lâm với vịnh Cam Ranh, đây là nơi phong phú và đa dạng về số lượng cũng như trữ lượng thủy sản. Sò huyết ở đầm Thủy Triều là đặc sản thơm ngon đại diện cho vùng đất Cam Lâm. Không chỉ sò huyết mà ở đầm còn có các loại hải sản khác khiến không ít thực khách mỗi khi nghe nhắc đến đều muốn một lần được đến đầm Thủy Triều.

TRỌN BỘ