Đầm Đề Gi nằm ở phía Đông Bắc, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đề Gi được lập bởi một vị quan đại thần họ Nguyễn vào thời chúa Trịnh, sau này vào thời chúa Nguyễn Ánh trên đường sang Xiêm đã đặt tên cho đầm nước ngọt là Đạm Thủy, còn người dân gọi là đầm Đề Gi. Đây là vùng muối lớn nhất của tỉnh Bình Định, mấy năm gần đây thì những ruộng muối dần thu hẹp về diện tích để thay vào đó là ao nuôi đặc sản như cá mú, cá chua.

TRỌN BỘ