Kỷ niệm ngày truyền thống là cái cớ, chủ yếu là gặp nhau cho thỏa thời gian xa cách nhớ mong. Để được ôn lại kỷ niệm những tháng ngày không thể nào quên; để nhắc đến những trận đánh, những ngày sương khói mù khơi; để nhắc đến những đứa đã vĩnh viễn nằm lại ở cái tuổi hai mươi, và họ không được trở về.

TRỌN BỘ