Dân tộc K'Ho là một trong số dân tộc ít người ở Việt Nam. Trải qua bao thế hệ, người phụ nữ K'Ho ai cũng biết nhuộm sợi, dệt vải.

TRỌN BỘ