Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm nay đạt 5,64%. Đây là mức tăng khá so với khu vực, là thành quả của cả hệ thông chính trị, người dân cùng doanh nghiệp, đặc biệt là giữa thời điểm dịch bệnh hết sức phức tạp.

TRỌN BỘ