Nền kinh tế số một thế giới đã tăng trưởng ở mức 2,3% trong cả năm 2019, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

TRỌN BỘ