Tổ chức nghiên cứu Fitch Solutions nhận định dự báo kinh tế Việt Nam năm nay sẽ tăng trưởng tới 8,6%. Đây là mức dự báo, có thể nói là cao nhất trong nhiều dự báo đưa ra trước đó của các tổ chức cả trong và ngoài nước. 1 trong 2 nền tảng cốt lõi để tổ chức này đưa ra nhận định nêu trên, chính nằm ở khu vực kinh tế đối ngoại của Việt Nam. Nhìn lại cả năm qua, những thành quả về kinh tế đối ngoại cũng là điểm sáng nổi bật nhất được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận, với chung 1 cách lý giải, đó là nhờ sự thành công trong kiểm soát dịch bệnh

TRỌN BỘ