Tp. Hồ Chí Minh là 1 trong 10 tỉnh, thành phố được Thủ tướng cho phép thí điểm kéo dài các loại hình dịch vụ ban đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Đây là cơ chế rất tốt để Tp. Hồ Chí Minh phát huy những lợi thế, nguồn lực sẵn có về sự năng động, hiện đại, từ đó tận dụng tối đa cơ hội phát triển kinh tế mới. Tp. Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu định vị thành phố trở thành trung tâm quốc gia về các hoạt động về đêm trong 2 năm tới.

TRỌN BỘ