Một đề tài đang được giới kinh tế trong khu vực nhắc đến nhiều là làm sao để biến COVID-19 trở thành một “cú hích” về kinh tế. ASEAN có thể tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và thu hút thêm nhiều đầu tư vào chuỗi cung ứng này để nắm lấy những cơ hội từ COVID-19.

TRỌN BỘ