Hà Tĩnh từng là địa phương có số lượng gia súc chết do mưa rét chiếm tỷ lệ cao trong cả nước. Thế nhưng 5 năm trở lại đây tình trạng trâu bò chết rét đã giảm hẳn... nhờ người dân địa phương áp dụng hiệu quả các biện pháp, kinh nghiệm chống rét. Qua đó không chỉ góp phần đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc mà còn đảm bảo thu nhập kinh tế cho người dân.

TRỌN BỘ