Giỗ Tổ Hùng Vương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với người dân trong nước mà còn với kiều bào đang sống và làm việc tại nước ngoài. Đây là dịp để họ trở về quê hương, hướng về nguồn cội. Phóng viên của “Việt Nam hôm nay” đã ghi nhận cảm nhận của một số kiều bào trong lễ giỗ Tổ được tổ chức ngày hôm nay tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc TP. Hồ Chí Minh.

TRỌN BỘ