Hiện ở những địa phương giãn cách xã hội tại tỉnh Đồng Tháp, vẫn còn nhiều trường hợp chưa tuân thủ theo quy định. Cần có những biện pháp kiên quyết hơn để xử lý dứt điểm những vi phạm này.

TRỌN BỘ