Hiện việc kiểm soát biên giới trên bộ đang được siết chặt nên nhiều người Việt Nam đang lao động ở nước ngoài tìm cách nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Khu vực biên giới biển ở Cà Mau, Kiên Giang đang là những điểm nóng. Đáng chú ý là có sự tiếp tay từ nhiều tàu bè địa phương. Trước tình hình này, tỉnh Kiên Giang đã tăng cường lực lượng tuần tra trên biển, quyết tâm ngăn chặn tình trạng này

TRỌN BỘ