Đến nay đã hơn 1 tháng kể từ khi thông tư hướng dẫn trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy trên xe ô tô có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, khi kiểm tra vẫn còn không ít xe chở khách chưa trang bị đầy đủ thiết bị theo quy định.

TRỌN BỘ