Liên quan đến những dấu hiệu vi phạm trong xử lý chất thải công nghiệp ra môi trường tại TP. Hải Phòng đã được chương trình Chuyển động 24h phản ánh, UBNT TP. Hải Phòng đã có công văn giao Công an thành phố chủ trì cùng Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Hải Phòng khẩn trương kiểm tra, xử lý.

TRỌN BỘ