Chính phủ Việt Nam cam kết loại bỏ gỗ bất hợp pháp ra khỏi nguồn cung. Cam kết này thể hiện qua Hiệp định Đối tác tự nguyện được ký kết với EU từ năm 2019. Ngoài ra, Việt Nam cũng ban hành Nghị định 102/2020 quy định Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp. Bởi hiện nay, Việt Nam nhập khẩu gỗ nhiệt đới (gỗ rừng tự nhiên) đến trên 35% tổng lượng gỗ nhập khẩu. Ngành gỗ hiện đang gấp rút hoàn thiện giải pháp để kiểm soát nguồn cung, để minh bạch với thị trường quốc tế và chuyển tải thông điệp "Việt Nam sử dụng gỗ hợp pháp cho phát triển bền vững".

TRỌN BỘ