Một trong những công việc hàng đầu mà nghề cá cả nước đang thực hiện theo các khuyến nghị từ Ủy ban Châu Âu trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp đó là phải giám sát được hoạt động của tàu cá. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để tháo gỡ thẻ vàng của nghề cá, các tỉnh Nam Trung Bộ triển khai nhiều giải pháp, trong đó, có việc kiểm soát tàu cá mất tín hiệu khi khai thác trên biển, đặc biệt quyết liệt xử lý những tàu cá mất tín hiệu trên 10 ngày.

TRỌN BỘ