Bão số 8 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh càng khiến cho công tác ứng phó với thiên tai ở vùng biển thêm khó khăn hơn. Để giảm thiểu thiệt hại cho mùa mưa bão năm nay và về lâu dài, nhiều địa phương trong đó có tỉnh Khánh Hòa đã gỡ khó bằng cách linh động vừa tầm soát COVID-19 đối với người dân vừa nắm chắc số lao động trên lồng bè thủy sản để từ đó có cách quản lý.

TRỌN BỘ