Ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh tại Đà Nẵng thì Bộ Y tế đã xác định đây là trường hợp có khả năng nhiễm rất cao và triển khai ngay các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch. Bộ Y tế đã kích hoạt toàn bộ hệ thống truy vết những người đã tiếp xúc với ca bệnh này để khoanh vùng cách ly, bên cạnh đó thì rà soát và xét nghiệm rộng tất cả các khu vực có nguy cơ ở Đà Nẵng.

TRỌN BỘ