Du lịch, từ một ngành từ một ngành đang tăng trưởng liên tục suốt 4 năm qua ở mức 2 con số, đóng góp trực tiếp gần 10% GDP, nhưng lại bị suy thoái nghiêm trọng trong năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các chuyên gia trong ngành khẳng định, trong bối cảnh bình thường mới, khi mà du lịch Việt Nam chưa mở cửa cho khách quốc tế thì phát triển du lịch nội địa vẫn là cứu cánh.

TRỌN BỘ