Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trung tâm kinh tế TP. Hồ Chí Minh ghi nhận sự sụt giảm đáng kể ở các chỉ số kinh tế: 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm hơn 10%, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 6,6%, tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài giảm gần 44%, dự báo cả năm tốc độ tăng trưởng của GRDP của TP. Hồ Chí Minh giảm 2,8% so với cùng kỳ và không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 6%. Sự phục hồi kinh tế của TP. Hồ Chí Minh sẽ tác động mạnh đến kịch bản tăng trưởng kinh tế của cả nước.

TRỌN BỘ