TP. Hồ Chí Minh mới đây đã bắt đầu khởi động chương trình khuyến mãi tập trung 2021 kéo dài trong hơn 1 tháng, đây là lần đầu tiên mức khuyến mãi được phép áp dụng kịch trần 100% và có sự tham gia của nhóm ngành y tế, du lịch, tuy nhiên theo các đơn vị cơ quan nhà nước, cần kiểm soát chặt từng chương trình, tránh hiện tượng giảm giá ảo gây mất niềm tin cho người dân.

TRỌN BỘ