Khuyến cáo khi sử dụng phun nước rửa kính ô tô trong nội thị thể hiện sự văn minh trong cộng đồng.