Tại Việt Nam, gần như chưa có doanh nghiệp nào làm ra đầy đủ được 1 con chip mà đều phải nhập khẩu từ nước ngoài, chủ yếu là từ Trung Quốc. Trước khủng hoảng toàn cầu thì không ít doanh nghiệp trong nước, bao gồm cả sản xuất và bán lẻ đều đang chịu ảnh hưởng.

TRỌN BỘ