Một năm trước đây, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khan hiếm, các nhà cung cấp bắt đầu tăng giá, tăng thời gian giao hàng đối với tất cả các sản phẩm chip xử lý, chip nhớ, chip quản lý nguồn... Hơn 90% doanh nghiệp Việt có hoạt động sản xuất các sản phẩm điện tử bị ảnh hưởng. Một cuộc khủng hoảng chip chưa từng có tiền lệ trên toàn cầu đang diễn ra chưa có hồi kết.

TRỌN BỘ