Cấp thiết hiện nay là kiểm soát dịch Covid-19 tại khu công nghiệp. Từ kinh nghiệm của Bắc Giang và Bắc Ninh, vấn đề này được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch với 8 tỉnh, thành phố tập trung nhiều khu công nghiệp như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh.

TRỌN BỘ