VN-INDEX test lại đáy cũ, xuất hiện lực cầu bắt đáy hình thành cây nến rút chân ngày hôm qua. Diễn biến hôm nay tiếp tục thận trọng. Liệu có nên tranh thủ bắt đáy?? Khách mời: Nguyễn Tuấn Anh, sáng lập FinPeace Host BTV Tài Phan

TRỌN BỘ