Ghi nhận từ thị trường cho thấy dòng tiền đang chờ đợi các cơ hội rõ ràng hơn để giải ngân khi thị trường thiếu vắng thông tin mới, tuy nhiên áp lực bán chốt lời không “ồ ạt” như giai đoạn trước. Thêm vào đó, đang có nhiều động lực để thu hút dòng tiền như: lượng tiền mặt của nhà đầu tư ở mức cao, giao dịch T+2 và định giá vẫn hấp dẫn. Đâu là cơ hội cho nhà đầu tư? Cùng bình luận trong Chương trình Khớp Lệnh hôm nay 23/8 với Host Phương Nam và Ông NGUYỄN TRUNG DU – Giám đốc Dịch vụ đầu tư & Quản lý tài sản, Công ty Chứng khoán Tân Việt.

TRỌN BỘ