Nhiều cổ phiếu đã chiết khấu 30%, thậm chí 1 nửa hoặc hơn. Phân tích kỹ thuật cũng cho 1 số tín hiệu tích cực hơn sau 2 phiên phục hồi ấn tượng. Liệu Của rẻ có là Cơ hội? Chuyên gia: Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch CTCP Chứng khoán DNSE Host: BTV Tài Phan

TRỌN BỘ