Cơ hội và rủi ro luôn là 2 thái cực cần nắm rõ ở mỗi khoản đầu tư, để trong mọi trường hợp, chúng ta vẫn có thể an toàn và “sống lâu” trên thị trường. Để kiểm soát được rủi ro thì phân bổ tài sản như một là bài học “vỡ lòng”, nó càng cho thấy tầm quan trọng khi một trong số các khoản đầu tư như chứng khoán hiện đang tạm thời không thuận lợi. Nhà đầu tư sẽ cần làm gì để “gỡ rối”? Cùng bình luận trong chương trình Khớp Lệnh hôm nay sẽ là 2 vị khách mời đặc biệt Ông TRẦN MINH TUẤN - Phó Chủ tịch HĐQT, CTCP Chứng khoán SmartInvest (AAS) và Ông NGUYỄN MINH TUẤN - Tổng giám đốc AFA Capital.

TRỌN BỘ