Chỉ số VN-Index vượt cản 1.300 thành công với thanh khoản được cải thiện có thể là tín hiệu dẫn dắt dòng tiền giải ngân mới, đặc biệt trong bối cảnh số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước tiếp tục xác lập lỷ lục. Tuy nhiên, áp lực chốt lời của dòng tiền ngắn hạn và cơ hội cơ cấu danh mục có thể khiến nhà đầu tư thận trọng. Cùng phân tích trong Chương trình Khớp Lệnh 9/6 với Host Phương Nam và Anh NGUYỄN TUẤN ANH – Nhà sáng lập Finpeace.

TRỌN BỘ