Sáng nay mốc tâm lý 1.250 cũng đã được chinh phục… Vậy cần nhìn nhận thế nào về kịch bản 1.300? Và nhà đầu tư nên chuẩn bị các phương án nào? Hãy chia sẻ cùng chương trình hôm nay Khách mời: Anh Nguyễn Tuấn Anh, Sáng lập FinPeace Host: BTV Tài Phan

TRỌN BỘ