Gặp khó khăn ở ngưỡng cản 1.300, VNINDEX cho thấy dấu hiệu suy yếu. Thanh khoản cũng chưa thể vượt qua trung bình 20 phiên, dù dòng tiền vẫn nỗ lực luân chuyển qua các nhóm midcap Cùng trao đổi với Mr. Nguyễn Minh Hoàng, Chuyên gia Cao cấp, CTCP Chứng khoán Nhất Việt và Host - BTV Tài Phan

TRỌN BỘ