Cách đây tròn 75 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đất nước tự do; Con người tự do, kể từ mùa thu đặc biệt ấy. Từ thân phận nô lệ, mỗi người dân Việt Nam được làm chủ cuộc đời mình, làm chủ đất nước. Và để hôm nay, những khát vọng Việt Nam vươn ra biển lớn, khẳng định vị thế quốc gia với bạn bè quốc tế.

TRỌN BỘ