Chất lượng không khí ở nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc đang khá xấu. Nguyên nhân bởi không khí lạnh yếu tăng cường tạo ra 1 lớp nghịch nhiệt, khiến cho khói bụi lơ lửng không phân tán được ra ngoài. Nhất là ở các đô thị lớn, mật độ dân cư, giao thông đông đúc như ở Hà Nội thì ô nhiễm càng nặng. Thời gian ô nhiễm cũng kéo dài suốt từ đêm qua cho đến trưa nay. Nhiều trạm sẽ có chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu, thậm chí là rất xấu.

TRỌN BỘ