Không khí lạnh đã tăng cường thêm xuống, ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bộ và sẽ gây ra một đợt rét đậm ở khu vực Đông Bắc Bộ

TRỌN BỘ