Trong sáng nay, cử tri cả nước đã phấn khởi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các địa phương đều chú trọng nhiệm vụ đảm bảo đúng quy trình bầu cử, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng dịch. Tổng hợp từ một số địa phương.

TRỌN BỘ