Thủ tướng chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định không phân biệt, kỳ thị đối với khách du lịch nước ngoài, người nước ngoài, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

TRỌN BỘ