Một tin đồn được lan truyền trong cộng đồng nhà đầu tư liên quan đến một số cổ phiếu ngành ngân hàng rằng đang bị thanh tra về chứng khoán thao túng giá. Hầu hết các nội dung đều khuyên nhà đầu tư bán ra, giảm bớt tỷ trọng. Nhiều nhà đầu tư xôn xao, lo lắng, một số đã nghe theo và bán ra, một số đã đi hỏi thực hư như thế nào. Nhóm phóng viên của Tài chính kinh doanh đã đi xác minh và được biết đây là tin đồn thất thiệt.

TRỌN BỘ