Những người đã bình phục, khỏi bệnh COVID-19 vẫn không thể loại trừ khả năng mắc bệnh lần thứ 2. Đây là cảnh báo mới được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra, sau khi có thông tin về dự định của một số quốc gia trong việc cấp "hộ chiếu miễn dịch" cho người đã được điều trị khỏi COVID-19 dựa trên giả định rằng: họ không thể tái nhiễm.

TRỌN BỘ